Vergoedingen fysiotherapie

In 2022 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars, dit betekend dat uw behandeling altijdvergoed wordt (mits u aanvullend verzekerd bent)!

Wel of geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie in 2022?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben daarom ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie.  Vraagt u zich af of u de behandeling vergoed krijgt? Op deze pagina leest u precies hoe het zit. In welke gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering? De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

U bent jonger dan 18 jaar

Bent u jonger dan 18 dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

U bent 18 jaar of ouder

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering.
Heeft u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Tenzij deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Alles in één overzicht

Met het stroomdiagram in onderstaande afbeelding ziet u in één overzicht in welk geval u wel en wanneer u niet vanuit de basisverzekering bent verzekerd voor fysiotherapie