Welke longpatiënten komen in aanmerking voor beweegtherapie bij een fysiotherapeut?

Naast de COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten terecht bij onze longfysiotherapeut. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. De meest voorkomende medische diagnose is COPD, waar we hieronder verder op ingaan. Maar ook andere longaandoeningen, zoals astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen komen voor. Beweegtherapie voor alle COPD-patiënten, training voor en na longtransplantaties en tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen kunnen allen door onze fysiotherapeut, gespecialiseerd in longaandoeningen, uitgevoerd worden.

Wat is COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
  • Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Hoe ontstaat COPD

Roken is de belangrijkste oorzaak van het chronisch ontstekingsproces in de longen. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere oorzaken dit ontstekingsproces veroorzaken, zoals onder andere oorzaken luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren. Factoren als erfelijkheid, andere ziektes en het aantal longaanvallen hebben grote invloed op het beloop, maar zijn niet altijd direct te beïnvloeden.

Veel leefstijlfactoren zoals roken, voeding en beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en de eventuele comorbiditeiten. Stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging zijn factoren die wél zelf te beïnvloeden zijn. Deze leefstijlfactoren zijn daarom één van de belangrijke aandachtspunten in de behandeling gegeven door onze Chronisch ZorgNet therapeut.

Klachten bij COPD

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Fysiotherapie bij COPD

Onze longfysiotherapeut brengt in kaart wat de fysieke beperkingen als gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie worden met name gericht op het verbeteren of optimaliseren van de fysieke activiteit, fysieke capaciteit en functie van de ademhalingsspieren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, worden ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, meegenomen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan een stukje leefstijlverandering.

Chronisch ZorgNet

Wij zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een landelijk dekkend netwerk, waarin longrevalidatie wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Onze Chronisch ZorgNet therapeuten voldoen aan kwaliteitseisen om transparante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen. Wilt u meer weten over Chronisch ZorgNet klik dan hier.

Zorggroep FEL

Wij zijn aangesloten bij Zorggroep FEL. Zorggroep FEL is een monodisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in Zuid-Holland. wilt u hier meer over weten klik dan hier.

Vergoeding fysiotherapie bij longaandoeningen

Diffuse interstitiële longziekten

Bij interstitiële longziekten gaat het om bronchiëctasieën, interstitiële longziekten zoals longfibrose, sarcoïdose of EAA (extrinsieke allergische alveolitis). Bij deze ziekten gelden de volgende voorwaarden voor oefen- en fysiotherapie:

Behandelingen bij diffuse interstitiële longaandoeningen worden vergoed indien er sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis of als er sprake is van een aangeboren afwijking van de tractus respiratorius.

Fysiotherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig.

Fysiotherapie boven de 18 jaar wordt alleen vergoed vanuit de basis verzekering als de aandoening voorkomt op de lijst voor “chronische aandoeningen” opgenomen in het besluit zorgverzekering  (Voorheen ook wel aangeduid als “de lijst Borst”). Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig. Vergoeding van deze aandoeningen vind plaats vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen moeten eenmalig door u zelf betaald worden of kunnen (gedeeltelijk of volledig) uit de aanvullende verzekering vergoed worden, afhankelijk van uw afgesloten dekking. Daarnaast betaald u ieder kalender jaar het eigen risico.

Astma

Mensen van 18 jaar en ouder met astma krijgen geen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is wel mogelijk, afhankelijk van uw dekking. Fysiotherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering tot een maximum van 18 keer. Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig.

COPD

Sinds 2019 word fysiotherapie voor mensen met COPD met Gold stadium 2, 3 of 4 vergoed vanuit de basis verzekering (vanaf de eerste behandeling) . Het aantal behandelingen wat u krijgt hangt af van het Gold stadium en of u in het eerste behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (vanaf 2e jaar en verder). Daarnaast wordt er een indeling gemaakt (klasse A, B, C, D) op basis van de invloed van de klachten bij COPD in uw dagelijks leven. Dit gebeurt op basis van de CAT (COPD Assessment Test) vragenlijst en het aantal longaanvallen van de afgelopen 2 maanden. De ernst en klasse van de COPD kan afhankelijk van het ziekteverloop veranderen en wordt ieder jaar opnieuw bepaald. U heeft een verwijzing van een arts nodig. Daarnaast betaald u ieder kalender jaar het eigen risico.

Maximaal vergoed aantal behandeling per subgroep
Klasse A Klasse B Klasse B1 (vanaf 2021) Klasse B2

(vanaf 2021)

Klasse C Klasse D
1e jaar 5 27 27 70 70 70
Onderhoudsfase jaar 2 en verder 0 3 3 52 52 52