Privacyreglement

Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. Binnen onze praktijk hanteren wij de NEN 7510 (NL) norm betreffende informatiebeveiliging in de zorg.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere medewerkers toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, receptionistes en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in uw medisch dossier opgeslagen.

De gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Nadat de patiënt behandeld is worden de gegevens 15 zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dot via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.