Wat is oncologiefysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spanningsklachten, pijn, of verminderde spierkracht. Ook kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk of hobby’s. De oncologiefysiotherapeut kan helpen in alle fasen van de ziekte. Dus zowel in de curatieve, palliatieve, maar ook in de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen verschillen. Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Chronische ziekte

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Deskundigheid

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut, die zich bezig houdt met de behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Door middel van een extra opleiding naast de reguliere fysiotherapieopleiding heeft de oncologiefysiotherapeut de kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep. Kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen van deze medische behandelingen zijn van belang om de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Tevens is de oncologiefysiotherapeut in staat om op adequate manier de oncologische patiënt te begeleiden  en te ondersteunen op psychosociaal vlak tijdens deze ingrijpende periode. Daarnaast heeft de therapeut de vaardigheden om goed met alle andere partijen, die betrokken zijn bij de behandeling van de oncologische patiënt, te communiceren.

Voor wie

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet tijdens alle fasen van de kanker. In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten. In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Ook tijdens de chemotherapie kan er gericht getraind worden om conditie, kracht en uithoudingsvermogen zo goed mogelijk te behouden. Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk. Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt. De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staan in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden. In de terminale fase  In  wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Coaching

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen voor familie, collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners.

Medical Taping

Onze therapeuten maken gebruik van het Medical Taping Concept. Oedeemtherapeuten hebben de medical taping toepasbaar gemaakt voor mensen met klachten ten gevolge van operaties en bestralingsbehandelingen bij kanker. De tape wordt in kleine reepjes kruislings geplakt bv. over littekens, op plaatsen waar de huid hard of verkleefd is geraakt, erg gezwollen is of in het gebied van de pijn. De tape wordt in stroken geplakt in het verloop van de lymfebanen op bv. borst, flank, rug, bovenarm, onderarm en hand indien nodig. Medical taping is ventilerend, huidvriendelijk en anti-allergisch. De tape kan rustig een week of langer worden gedragen, je voelt er eigenlijk niets van. Met de tape kan men gewoon onder de douche, zwemmen en oefeningen doen.

Indicaties

  • Oedeem verminderen. Door de bloed- en lymfedoorstroming te bevorderen, waardoor het oedeem vermindert
  • Littekenweefsel verbeteren door fibrose (harde stukjes in het weefsel) en littekenweefsel te verzachten
  • Verminderen van de schadelijke gevolgen van bestraling
  • Pijndemping

Bewegen tegen kanker

Dat bewegen goed is tegen hart- en vaatziekten, depressies en diabetes weten de meeste mensen wel. Maar dat bewegen ook bescherming biedt tegen ­kanker, is veel minder bekend. Toch is dat ­inmiddels ook bewezen. Meer bewegen geeft ­minder kans op kanker. En meer bewegen helpt ook bij een beter herstel van kanker! In onze praktijk worden er diverse vormen van bewegen aangeboden, zowel in onze medische trainingsruimte als in ons therapeutisch zwembad. Voor informatie kunt u terecht bij onze receptie of bij uw behandelend therapeut.

Vergoeding

De vergoeding van deze behandeling valt binnen de reguliere fysiotherapie.