Wat is orofaciale Fysiotherapie

Heeft u pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio dan kunt u door onze orofaciaal fysiotherapeut deskundig behandeld worden. Een ororfaciaal fysiotherapeut wordt ook wel kaakfysiotherapeut genoemd. Orofaciaal fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist, die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandarts/gnatoloog, KNO-arts of een andere medisch specialist.
De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek.

Voor welke klachten

  • Kaakklachten
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Pijn in het gelaat, kaak of hoofd
  • Aangezichtsverlamming
  • Hoofdpijnklachten
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied
  • Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren

Werkwijze orofaciaal Fysiotherapeut

De orofaciaal fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Hij legt uit waar het lichamelijk onderzoek uit bestaat. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. Het lichamelijk onderzoek is gericht op de hals, de borst, de wervelkolom, de schoudergordel, of het kauwstelsel waarbij de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden. Na het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie met u doorgenomen. Gedurende en aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald. Onze orofaciaal therapeut is ook gespecialiseerd in dry needling in het hoofd-, halsgebied.

Vergoeding orofaciaal fysiotherapie

De vergoeding van deze behandeling valt binnen de reguliere fysiotherapie.