Echografie binnen onze praktijk

Sinds 2016 is het binnen onze praktijk mogelijk om met behulp van  echografie letsel aan de weke delen te onderzoeken. Het echo onderzoek is snel, gemakkelijk en comfortabel voor de patiënt. De gespecialiseerde fysiotherapeut kan u direct uitleg geven over de bevindingen van het onderzoek.
Deze behandeling is alleen voorbehouden aan een gecertificeerd muskuloskeletaal echografist. Onze muskuloskeletale echografisten hebben de Post HBO opleiding muskuloskeletale echografie afgerond.

Wat is echografie ?

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound) worden er door de fysiotherapeut opnames gemaakt van het houdings- en bewegingsapparaat. Spieren, pezen, en in mindere mate gewrichten en botten worden in beeld gebracht, waardoor inzicht gekregen wordt in o.a. mogelijke weefselschade en in de belastbaarheid van de diverse structuren.
Deze onderzoekmethode wordt veel gebruikt voor spierblessures, peesletsels en slijmbeurs irritaties. Deze worden precies gelokaliseerd en de ernst van het letsel kan worden bepaald.
De echografie wordt ingezet in samenwerking met onze (sport)fysiotherapeuten. Binnen onze praktijk kan er door alle collega’s een echo worden aangevraagd.
Naast statische beelden (zoals bij een röntgenfoto) kunnen ook dynamische beelden gemaakt worden. Het gedrag van spieren, pezen en gewrichten tijdens een beweging worden zo zichtbaar gemaakt. Bewegend onderzoek is belangrijk om inzicht te krijgen in bijv. het glijgedrag van pezen t.o.v. tussengelegen structuren, om duidelijk te krijgen of een beweging beperkt of pijnlijk is door een inklemming of obstructie of om een indruk te krijgen over de belastbaarheid van het weefsel.

Bij Aartsen praktijk voor Fysiotherapie wordt de echografie als aanvullende diagnostiek gebruikt. Hierdoor kunnen wij nog beter een relatie leggen tussen uw klachten en het fysiotherapeutisch onderzoek. De behandeling kan hierdoor efficiënter zijn.
Echografie wordt ook ingezet als evaluatiemethode. Hierdoor is het mogelijk om te beoordelen of een ingezette behandeling daadwerkelijk effect heeft gehad.
Echografie wordt door ons niet ingezet om een diagnose te stellen. Dit is voorbehouden aan de huisarts en/of specialist. Echografie wordt bij ons gebruikt om een adequater behandelplan op te stellen en om beter inzicht te krijgen in het herstelproces van de aandoening.

Voor welke klachten

Spieren scheuren, littekens, kalkafzetting
Pezen peesontstekingen, scheuren, kalkafzetting
Slijmbeurzen slijmbeursontsteking
Gewrichten bandletsel
Kapsels ontstekingen en scheuren
Kraakbeen gewrichtsslijtage, defecten
Meniscus scheuren

Als het onderzoek plaatsvindt na verwijzing door een huis, sportarts of specialist of collega therapeut  kan een verslag met foto’s naar hen worden gemaild.
Wat zien wij o.a. in de praktijk : zweepslag, tenniselleboog, hielspoor, Jumpers knee en een cyste.

Vergoeding

De vergoeding van deze behandeling valt binnen de reguliere fysiotherapie.