Fysiotherapie bij kinderen vraagt om een specifieke aanpak

Heeft u twijfels over de motorische ontwikkeling van uw kind of vindt de leerkracht dat uw kind minder snel vaardigheden leert dan zijn klasgenootjes, dan kunt u rechtsreeks contact opnemen voor een advies, onderzoek en zo nodig voor een behandeling. Vanaf hun geboorte moeten kinderen veel leren. Door te spelen en te bewegen verloopt deze ontwikkeling vaak spelenderwijs en vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt deze ontwikkeling langer dan wat gebruikelijk is. Juist voor deze kinderen hebben onze therapeuten de specifieke kennis van kind gerelateerde aandoeningen en van de invloed van groei en ontwikkeling op uw kind, waardoor zij specifiek hulp kunnen bieden en uw kind uit kunnen dagen op een speelse manier. De kinderfysiotherapeut is o.a. gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een achterstand in of met problemen met de motorische ontwikkeling. Vroegtijdig signalering is van groot belang.

Werkwijze van de kinderfysiotherapeut

Wanneer het kind is doorverwezen of wanneer u zelf een onderzoek aanvraagt vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut gaat het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. Er wordt rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel anderen die bij het kind betrokken zijn. De bevindingen van de observatie en het onderzoek worden met de ouders/verzorgers besproken en er wordt, indien nodig, een behandelplan opgesteld. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling kan na toestemming een schriftelijk verslag gestuurd worden naar de ouders/verzorgers, de verwijzer, de leerkracht of andere betrokkenen. De ouders/verzorgers worden bij de behandeling betrokken. Hierdoor krijgen zij meer inzicht in de problematiek van het kind. Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van informatie, tips en oefenstof om het kind in het dagelijkse functioneren goed te kunnen begeleiden. Bij de eerste afspraak zijn de ouders altijd aanwezig. Tijdens de behandelingen wordt er wel voor gekozen om geconcentreerd alleen met de kinderen aan de slag te gaan. Na afloop van iedere behandeling is er altijd tijd voor overleg en instructie van o.a. huiswerkoefeningen. Wij zien veel meerwaarde van samenwerken met betrokken specialisten als kinderartsen, kinderneurologen, jeugdartsen, revalidatie teams, logopedisten en kinderpsychologen. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en het kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. In onze praktijk kunnen we naast 2 grote kinderoefenzalen ook gebruik maken van een medische trainingsruimte en een therapeutisch zwembad. Een van beide oefenzalen beschikt over een schommel installatie, die ingezet kan worden bij de sensorische integratie therapie.

Specifiek behandelmethodes waar wij o.a. gebruik van maken zijn

Sensomotorische training
Sensorische integratie therapie
Hydrotherapie gebaseerd op de Halliwick methode
Behandeling van zuigelingen in samenwerking met een manueel therapeut
Behandelmethode voor kinderen met het Down syndroom
Medische trainingstherapie in groepjes
Sportgerichte training in samenwerking met een sportfysiotherapeut
Behandeling van baby’s en kinderen aan huis, indien de arts dit heeft voorgeschreven.

Zuigelingen

 • Voorkeurshouding
 • Een lage spierspanning of juist overstrekken
 • Huilbaby
 • KISS/ KIDD kinderen
 • Billenschuiver
 • Orthopedische klachten
 • Neurologische aandoeningen en syndromen
 • Te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind)
 • Erbse parese ten gevolge van de bevalling

Peuters & kleuters

 • Onhandigheid (dyspraxie), veel vallen
 • Afwijkend looppatroon
 • Lage of hoge spierspanning
 • Aanleren van verkeerde houding
 • Moeite met gymnastiek op school / spelen op schoolplein
 • Overbeweeglijkheid / rusteloosheid
 • Fijne motoriekproblemen zoals bij knippen/knutselen/schrijven/tekenen
 • Concentratieproblemen/ traag werktempo
 • Nog geen keuze voor R of L hand
 • Longproblemen CF / astma
 • Orthopedische afwijkingen
 • Neurologische problemen
 • Status na fracturen en immobilisatie (gips/tape)
 • Overgevoeligheid

Oudere kinderen

 • Taal-, lees en rekenmoeilijkheden
 • Dyslexie
 • Faalangst en onzekerheid bij bewegen
 • Ruimtelijke oriëntatie-problemen
 • Geen dominante hand
 • Schrijfproblemen
 • Contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam
 • Overgevoeligheid voor omgevingsfactoren als geluid, aanraking etc.
 • Klachten horend bij DCD / ADHD / PDD-NOS / NLD
 • Kinderen met problemen in de Sensorische Integratie
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Jeugdreuma
 • Longproblemen (CF / ademhaling / astma)
 • Orthopedische klachten / na fracturen en immobilisatie (gips/tape)
 • Houdingsproblematiek
 • kinderen met sportletsels
 • Kinderen met waterangst of problemen met het aanleren van de zwemslagen
 • Kinderen met het syndroom van Down

Vergoeding

Kinderfysiotherapie valt niet onder het eigen risico. Uw kind heeft maximaal recht op 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen na 18 keer nog vergoed. Uw fysiotherapeut kan u hierover adviseren. De vergoeding van deze behandeling valt binnen de reguliere fysiotherapie.