Voor wie is revalidatie na een doorgemaakte Covid-19 infectie zinvol?

Niet iedereen ervaart restproblemen na een doorgemaakte Covid-19 infectie. Voor wie is onze revalidatie dan bedoeld? Sommige patiënten kampen na herstel van het virus veelal met lichamelijke en psychische klachten, die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. De intensiteit van deze klachten is afhankelijk van de impact die het virus op het lichaam heeft gehad, de duur en of er bijv. een ziekenhuisopname was en de aard van de ziekenhuisopname (regulier of IC) en de aanwezigheid van al bestaande (chronische) aandoeningen. Revalidatie is voor deze patiënten bedoeld, zodat zij ook zo snel mogelijk weer mee kunnen gaan doen in de samenleving.

Wat is Covid-19?

COVID-19 is de ziekte, die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus  (SARS-CoV-2). De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. De klachten kunnen lijken op een verkoudheid. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Soms is de infectie heel erg of kan je immuunsysteem de infectie niet aan. Als de longen slecht zuurstof kunnen opnemen vanwege vocht, slijm of beschadiging, dan kan er zuurstoftekort ontstaan.

Klachten na doorgemaakte Covid-19 infectie

Klachten die ervaren worden zijn heel verschillend en kunnen zowel op het lichamelijk, cognitief en/ of psychisch vlak zijn. De meest voorkomende klachten leest u hieronder.

Lichamelijke stoornissen en beperkingen

 • Cardiopulmonale klachten
 • Klachten van het bewegingsapparaat
 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Minder spierkracht
 • Verminderde gewrichtsmobiliteit
 • Grootste probleem is de spierzwakte van zowel de perifere spieren als de ademhalingsspieren

Andere lichamelijke klachten, die kunnen ontstaan ten gevolge van een ernstige zijn: vermoeidheid, kortademigheid, pijn, stijfheid van de gewrichten, gewichtsverlies, haaruitval en problemen met slikken.

Cognitieve stoornissen 

 • geheugenverlies
 • aandachts- en concentratiestoornissen
 • problemen met het doelgericht handelen
 • langzame mentale verwerking
 • moeite met het plannen van dagelijkse handelingen

Psychische problemen 

 • angst
 • stress
 • benauwdheid
 • machteloosheid
 • depressie
 • slaapstoornissen
 • seksuele disfunctie
 • PTSS

Fysiotherapie bij Covid-19

Onze longfysiotherapeut brengt in kaart wat de fysieke beperkingen als gevolg zijn van de doorgemaakte Covid-19 infectie. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie worden met name gericht op het verbeteren of optimaliseren van de fysieke activiteit, fysieke capaciteit en de functie van de ademhalingsspieren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, worden ook de cognitieve en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte meegenomen. Indien nodig zal er ook advies gegeven worden om contact op te nemen met andere zorg- professionals zoals bijv. een diëtist, ergotherapeut, psycholoog of een logopedist.

Chronisch ZorgNet

Wij zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een landelijk dekkend netwerk, waarin revalidatie na Covid-19 wordt aangeboden door gespecialiseerde longfysiotherapeuten. Onze longfysiotherapeuten zijn bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Onze Chronisch ZorgNet therapeuten voldoen aan kwaliteitseisen om transparante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen. Wilt u meer weten over Chronisch ZorgNet klik dan hier.

Zorggroep FEL

Wij zijn aangesloten bij Zorggroep FEL. Zorggroep FEL is een monodisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten  in Zuid-Holland. Wilt u hier meer over weten klik dan hier.

Vergoeding fysiotherapie na Covid-19 infectie (na 18 juli 2020)

Fysiotherapie word vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 1e behandeling met een maximum van 50 keer gedurende 6 maanden na aanvang. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Indien nodig kan dit eenmalige verlengd worden met zes maanden. Dit is alleen mogelijk met een verwijzing van een specialist Deze regeling geldt vooralsnog tot medio juni 2021.

De verwijzing moet binnen vier maanden na de acute fase worden afgegeven. De behandeling moet binnen één maand na verwijzing beginnen.

Daarnaast moet u om aanspraak te maken op vergoeding uit de basis verzekering rekening houden met het volgende:

 • De patiënt moet er mondeling mee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.
 • De patiënt moet er schriftelijk mee instemmen dat hij/zij gaat meedoen aan prospectief onderzoek, waarvoor hij door een nog te bepalen onderzoeksinstituut zal worden benaderd. Als hij/zij die niet geeft of later intrekt, vervalt het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.