Praktijkreglement

 • U dient zich vooraf aan uw behandeling of bezoek aan de oefenzaal of aan ons zwembad altijd bij onze receptie te melden via ons meldsysteem.
 • Tijdens openingstijden van onze receptie zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer 079-3610780. Buiten deze uren kunt u mailen naar info@aartsenfysio.nl of kunt u een bericht sturen via de button op de voorpagina van onze website www.aartsenfysio.nl
 • Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling telefonisch afgezegd te worden. Afspraken op maandag kunnen voor 10:00 uur op die dag nog worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij afzeggingen binnen 24 uur voor de geplande afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht. U dient deze kosten zelf te voldoen en uw verzekering zal deze niet aan u vergoeden.
 • Onze praktijk doet mee aan de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) waardoor u in de meeste gevallen geen verwijzing meer nodig heeft.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Ten alle tijde bent u zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw fysiotherapeutische consult(en) en derhalve ook voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering. Dit geld took voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging. Wij kunnen u altijd wel informeren bij vragen over uw vergoeding. Bij veel zorgverzekeraars kunnen wij uw behandelingen rechtstreeks declareren.
 • Er vindt slechts één fysiotherapeutische behandeling per dag plaats. Dit daar vergoeding door uw zorgverzekeraars anders niet mogelijk is. Ook niet wanneer u op dezelfde dag ook elders behandeld wordt.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist met specifieke verwijzing aan huis behandeld worden.
 • Aartsen Praktijk voor Fysiotherapie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. U draagt zelf de verantwoording voor de bewaking hiervan. In onze praktijk bevinden zich kluisjes waar u gratis gebruik van kunt maken.
 • In dit pand is een AED aanwezig. Indien u NIET met een AED geholpen wilt of mag worden dient u dit bij uw eerste aanmelding direct aan ons kenbaar te maken. Geeft u het ook aan ons door als u een pacemaker draagt.
 • Binnen onze praktijk mag niet worden gerookt.
 • Huisdieren mogen bij ons niet mee naar binnen, met uitzondering van hulphonden.
 • Onze praktijk maakt gebruik van camerabewaking. Deze beelden worden voor uw en onze veiligheid gebruikt en worden na 14 dagen vernietigd.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.