Wat is kinder-manueeltherapie?

Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie (passend binnen het beroepscompetentieprofiel van de NVMT) kan worden toegepast op zuigelingen die een blijvende beperking hebben in het
functioneren van hun nekje.
Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).
De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of overstrekking van de nek die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn. Door het aanhoudende karakter van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan, de zogenoemde Deformatieve Plagiocephalie. Ook gaat de zuigeling over het algemeen met zijn hele lichaam strekken korte tijd na de geboorte. In het verleden werd de schedelafplatting mogelijk nog met helmtherapie behandeld maar
daar is men op teruggekomen na voortschrijdend inzicht en onderzoek.

Symptomen.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen. De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.

  • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje,
  • voortdurende onrust,
  • een afwijkende stand van het hoofd,
  • het kind overstrekt veel,
  • het kind huilt veel en slaapt slecht,
  • reflux,
  • een afplatting van de (achterzijde) van de schedel en
  • het hele ruggetje is dikwijls scheef ( scoliose).

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek, onderzoeken wij uw baby altijd op zeer korte termijn. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst meteen behandelen. Na de behandeling zal de kinder-manueeltherapeut indien nodig adviseren ook een kinderfysiotherapeut in te schakelen.
Indien we geen door de kinder-manueeltherapeut behandelbare stoornissen vinden, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder.