Aqua Lymphatic Therapy

Aqua Lymfatische Therapie is een oefenprogramma in water volgens de principes van het Casley-Smith oefenprogramma. Deze vorm van therapie is speciaal opgezet voor lymfoedeem patiënten met destructie van het lymfestelsel in armen of benen. De therapie ondersteunt de oedeemtherapie en combineert de principes van de lymfatische anatomie en fysiologie met de effecten van water. Door gebruik te maken van het drijfvermogen in water kunnen oefeningen en zelfmassage met minimale kracht makkelijk worden uitgevoerd. Deze methode biedt actieve mogelijkheden van zelfgerichte zorg, die de mate van onafhankelijkheid en het gevoel van eigenwaarde enorm vergroten. Patiënten die deze therapie bij ons gevolgd hebben zijn erg positief. Ze ervaren een gevoel van ontspanning, vinden het prettig om gericht te bewegen in water met rustige muziek op de achtergrond en merken dat hun arm- / beenvolume door deze vorm van bewegen afneemt. Doordat er gewerkt wordt in kleine groepjes voelen de patiënten ook veel verbondenheid met elkaar.

Er wordt les gegeven in ons verwarmde zwembad. De temperatuur van het water is 32 graden en het water wordt gezuiverd door middel van elektrolyse. Hierdoor is er nagenoeg geen vrij chloor in het zwemwater aanwezig en is de huidbelasting minimaal. De therapie wordt gegeven door een van onze oedeemtherapeuten, die ook gespecialiseerd zijn in deze vorm van oefentherapie, Het is mogelijk om een proefles te volgen. Aan het programma van 10 weken kan worden deelgenomen op verwijzing van uw arts.

Mogelijk vindt vergoeding plaats via uw verzekering.Als u na deze 10 weken door wilt gaan met deze vorm van therapie kan dat in de vorm van een abonnement. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de assistentes of met uw behandelend therapeut.